HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Parkeringar 

På norra sidan av huset, Nybyggesgatan, har föreningen 25 st parkeringsplater för uthyrning till medlemmar. Priset för en parkeringsplats är 400 kr per mån. Förtillfället har vi kö till parkeringsplatserna. För att ställa sig i kö kontakta Lotta Parment (HSB) på tel. 010-442 21 50 alt. via mail lotta.parment@hsb.se

OBS! Från och med 1 april 2017 kommer avgiften att höjas till 500 kr/månad. 

Garageplats går även vanligtvis att hyra i någon av grannföreningarna.